عارضه‌یابی جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور
  عارضه یابی و مساله یابی

  عارضه‌یابی جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور

  اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان بخش اصلی نخبگان جوان جامعه نقش بسزایی در راهبری انقلاب در گام دوم آن…
  نقد و بررسی تعهدات بین‌ المللی در دولت یازدهم
  بررسی و تحلیل

  نقد و بررسی تعهدات بین‌ المللی در دولت یازدهم

  تعهدات بین‌ المللی دولت یازدهم شامل معاهدات بین‌ المللی و توافقنامه‌ های بین‌ المللی است. دسته اول معاهداتی است که…
  بررسی و تحلیل کارکرد مناطق آزاد در ایران و تبعات افزایش تعداد آن‌ها
  بررسی و تحلیل

  بررسی و تحلیل کارکرد مناطق آزاد در ایران و تبعات افزایش تعداد آن‌ها

  مناطق آزاد کشور با هدف جذب سرمایه خارجی، تبدیل شدن به سکوی پرتاب تولید و صادرات و بهبود وضعیت اشتغال…
  بررسی سیر تاریخی تحولات قوانین و مقررات آب در ایران
  بررسی و تحلیل

  بررسی سیر تاریخی تحولات قوانین و مقررات آب در ایران

  بررسی وضعیت ذخایر آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول چند دهه اخیر نشان­دهنده تخریب این منابع آبی با…
  مزایای تشکیل وزارت انرژی و الزامات تحقق آن‌ها
  بررسی و تحلیل

  مزایای تشکیل وزارت انرژی و الزامات تحقق آن‌ها

  ناهماهنگی، تداخل وظایف و عدم تناسب وظایف با توانایی‌ها در دو وزارت نیرو و نفت به عنوان نهادهای حکمرانی انرژی…

  رویدادهای اندیشکده‌ها

  بستن