فهرست اندیشه‌ ورزان

حوزه اقتصاد

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
سید محمدرضا حسینی بازدید
مختار صالحی بازدید
علی شهیدی بازدید
علی حسن‌زاده بازدید
محمدحسین رضائیان بازدید
محمدرضا مهدیار اسماعیلی بازدید
روح‌الله مهدوی بازدید
زهرا خوشنود بازدید
محمدمجید فولادگر بازدید
محمدجواد اخوان بازدید
حسین محمودی بازدید
محمدصادق کریمی بازدید
حسین عطاءاللهی بازدید
مهناز رحیمی بازدید
سیدمحمد عباس نیا بازدید
سمیه زادهوش بازدید
سعید عباسیان بازدید
حسین اسفندیاری بازدید
فرید نمازی بازدید

حوزه انرژی

نام اندیشه ورز صفحه اختصاصی
فریدون اسعدی بازدید
احسان امیدی بازدید
حسین بیات بازدید
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی بازدید
خسرو خسروی بازدید
سید مهدی پاکذات بازدید
روح ­اله کهن­ هوش نژاد بازدید
امیرسامان اقتصاد بازدید
علیرضا صفری بازدید
محمدرضا کثیری بازدید
حبیب‌الله ظفریان بازدید
مرتضی زمانیان بازدید

حوزه حکمرانی

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
مهدی زینالو بازدید
محسن بنار بازدید
مجتبی رئیسی بازدید
محمدحسین مدیحی بازدید
مهدی فلاحیان بازدید
مصطفی عباسی بازدید
مجید الماسی بازدید
محمدامین فخیمی بازدید
محمد عبدالحسین‌زاده بازدید

حوزه علم و فناوری

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
حسین میرزاپور بازدید
رضا اسدی فرد بازدید
احمد پورحیدر بازدید
امیر رودی بازدید

حوزه سیاست خارجی

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
سیدحمزه صفوی بازدید
مهدی مقدسی بازدید
حمید عظیمی بازدید

حوزه اجتماعی و فرهنگی

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
محمد واعظی نژاد بازدید
سیدعلیرضا سجادیه بازدید

حوزه کشاورزی و آب

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
سمیه نجفی بازدید
حامد نجفی علمدارلو بازدید
مهدی آگاه بازدید

حوزه آموزش

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
حامد سروری بازدید

حوزه سلامت

نام اندیشه‌ ورز صفحه اختصاصی
هادی خان محمدی بازدید
بستن
بستن