فهرست اندیشه‌ ورزان

در اینجا شما میتوانید لیست اندیشه ورزان موجود در سایت را به تفکیک حوزه موضوعی مشاهده نمایید.

حوزه اقتصاد

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
نسیم قباشیبازدید
یونس عباسیبازدید
رضا ایمانیبازدید
سامان یوسفوندبازدید
عارف حسین‌زادهبازدید
پوریا فتحعلیبازدید
علی ملک زادهبازدید
سیدعباس پرهیزکاریبازدید
امیر عبدالهیبازدید
سید محمدرضا حسینیبازدید
مختار صالحیبازدید
علی شهیدیبازدید
علی حسن‌زادهبازدید
محمدحسین رضائیانبازدید
محمدرضا مهدیار اسماعیلیبازدید
روح‌الله مهدویبازدید
زهرا خوشنودبازدید
محمدمجید فولادگربازدید
محمدجواد اخوانبازدید
حسین محمودیبازدید
محمدصادق کریمیبازدید
حسین عطاءاللهیبازدید
مهناز رحیمیبازدید
سیدمحمد عباس نیابازدید
سمیه زادهوشبازدید
سعید عباسیانبازدید
حسین اسفندیاربازدید
فرید نمازیبازدید

حوزه انرژی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
مهدی صادق احمدیبازدید
سید حمیدرضا قریشیبازدید
جواد سلیمان‌پوربازدید
سیدحسن محفوظیبازدید
پژمان اعلائی بروجنیبازدید
فریدون اسعدیبازدید
احسان امیدیبازدید
حسین بیاتبازدید
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمیبازدید
خسرو خسرویبازدید
سید مهدی پاکذاتبازدید
روح ­اله کهن­ هوش نژادبازدید
امیرسامان اقتصادبازدید
علیرضا صفریبازدید
محمدرضا کثیریبازدید
حبیب‌الله ظفریانبازدید
مرتضی زمانیانبازدید

حوزه حکمرانی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
رضا عزیزیبازدید
محمد نوریبازدید
فرزاد حجتیان مقدمبازدید
حسین مظفریبازدید
احسان پرنیانبازدید
مهدی زینالوبازدید
محسن بناربازدید
مجتبی رئیسیبازدید
محمدحسین مدیحیبازدید
مهدی فلاحیانبازدید
مصطفی عباسیبازدید
مجید الماسیبازدید
محمدامین فخیمیبازدید
محمد عبدالحسین‌زادهبازدید

حوزه علم و فناوری

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
روح‌اله ابوجعفریبازدید
پریسا علیزادهبازدید
حسین میرزاپوربازدید
رضا اسدی فردبازدید
احمد پورحیدربازدید
امیر رودیبازدید

حوزه سیاست خارجی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
محمدهادی معصومی زارعبازدید
سیدحمزه صفویبازدید
آرمان رضایتیبازدید
مهدی مقدسیبازدید
حمید عظیمیبازدید

حوزه کشاورزی و آب

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
سمیه رفیعیبازدید
حامد نجفی علمدارلوبازدید
مهدی آگاهبازدید
انوش نوری اسفندیاریبازدید
مهدی مظاهریبازدید

حوزه اجتماعی و فرهنگی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
علی نوری ثانیبازدید
محمد واعظی نژادبازدید
سیدعلیرضا سجادیهبازدید

حوزه آموزش

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
محمد آزینبازدید
موسی بیاتبازدید
سیما رفسنجانی نژادبازدید
حسین نصیریبازدید
حامد سروریبازدید

حوزه سلامت

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
مجید اسدپوربازدید
محسن کرمانی نصرآبادیبازدید
فاطمه نوری‌رادبازدید
هادی خان محمدیبازدید

حوزه محیط زیست

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
ندا افخمی نمینبازدید
بستن
بستن