فهرست اندیشه‌ ورزان

حوزه اقتصاد

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
سیدعباس پرهیزکاریبازدید
امیر عبدالهیبازدید
سید محمدرضا حسینیبازدید
مختار صالحیبازدید
علی شهیدیبازدید
علی حسن‌زادهبازدید
محمدحسین رضائیانبازدید
محمدرضا مهدیار اسماعیلیبازدید
روح‌الله مهدویبازدید
زهرا خوشنودبازدید
محمدمجید فولادگربازدید
محمدجواد اخوانبازدید
حسین محمودیبازدید
محمدصادق کریمیبازدید
حسین عطاءاللهیبازدید
مهناز رحیمیبازدید
سیدمحمد عباس نیابازدید
سمیه زادهوشبازدید
سعید عباسیانبازدید
حسین اسفندیاریبازدید
فرید نمازیبازدید

حوزه انرژی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
پژمان اعلائی بروجنیبازدید
فریدون اسعدیبازدید
احسان امیدیبازدید
حسین بیاتبازدید
نرجس السادات عبدالمنافی جهرمیبازدید
خسرو خسرویبازدید
سید مهدی پاکذاتبازدید
روح ­اله کهن­ هوش نژادبازدید
امیرسامان اقتصادبازدید
علیرضا صفریبازدید
محمدرضا کثیریبازدید
حبیب‌الله ظفریانبازدید
مرتضی زمانیانبازدید

حوزه حکمرانی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
حسین مظفریبازدید
احسان پرنیانبازدید
مهدی زینالوبازدید
محسن بناربازدید
مجتبی رئیسیبازدید
محمدحسین مدیحیبازدید
مهدی فلاحیانبازدید
مصطفی عباسیبازدید
مجید الماسیبازدید
محمدامین فخیمیبازدید
محمد عبدالحسین‌زادهبازدید

حوزه علم و فناوری

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
حسین میرزاپوربازدید
رضا اسدی فردبازدید
احمد پورحیدربازدید
امیر رودیبازدید

حوزه سیاست خارجی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
سیدحمزه صفویبازدید
مهدی مقدسیبازدید
حمید عظیمیبازدید

حوزه کشاورزی و آب

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
سمیه رفیعیبازدید
حامد نجفی علمدارلوبازدید
مهدی آگاهبازدید

حوزه اجتماعی و فرهنگی

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
علی نوری ثانیبازدید
محمد واعظی نژادبازدید
سیدعلیرضا سجادیهبازدید

حوزه آموزش

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
حسین نصیریبازدید
حامد سروریبازدید

حوزه سلامت

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
هادی خان محمدیبازدید

حوزه محیط زیست

نام اندیشه ورزصفحه اختصاصی
ندا افخمی نمینبازدید
بستن
بستن