ارسال پروژه هاپنل های موضوعیپنل نهایی

معرفی جایزه

ضرورت و اهداف

پژوهش ‌ها و اقدامات اندیشکده ‌ها برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری و تصمیم ‌گیری کلان در هر کشور بسیار اهمیت دارد و بازدهی این فعالیت ‌ها در سطح ملی در صورتی که با روشی صحیح انجام شود و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد بسیار بالا است. اما نگاهی به وضعیت اندیشکده‌ های کشور و کیفیت پژوهش ‌ها و اقدامات آنها نشان می‌دهد که دامنه فعالیت‌ ها و اثرگذاری اندیشکده‌ ها در کشور به صورت جدی قابل توسعه کیفی و کمی است. به نظر می ‌رسد یکی از علت ‌های کم‌ اثر بودن برخی اندیشکده‌ ها، نبود الگوهای مناسب برای پژوهش و فعالیت اندیشکده ‌ای و ناشناخته بودن مدل ‌های اثرگذاری است.
جایزه ملی سیاستگذاری تلاش می‌کند، برخی الگوهای موفقی که توانسته اند به تاثیرات مثبت در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌ گیری کشور دست یابند را شناسایی کند و علاوه بر تقدیر مادی، آنها را به عنوان الگو به زیست ‌بوم اندیشه‌ورزی کشور معرفی نماید.

طرح کلی

اندیشکده ‌ها و موسسات سیاست ‌پژوهی کشور می‌توانند پروژه‌ هایی را که با هدف حل مسائل عمومی کشور اجرا نموده اند جهت طرح در جایزه ملی سیاستگذاری معرفی نمایند. این پروژه‌ ها طی سه مرحله داوری می‌ شوند:
۱. در مرحله اول شورای علمی جامعه اندیشکده‌ ها، پروژه‌ های ارسالی را بر اساس مستندات موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. پروژه ‌هایی که امتیاز ارزیابی بالاتری کسب کنند، جهت ارائه حضوری در مرحله بعد انتخاب می ‌شوند.
۲. در مرحله دوم پروژه ‌های منتخب، پس از چینش در پنل‌ های موضوعی جداگانه، در حضور کمیته علمی پنل ‌ها ارائه و از نظر کیفیت پژوهشی و غنای علمی داوری می‌شوند.
۳. در مرحله سوم، برترین پروژه‌های هر پنل، در حضور هیئت داوران جایزه ارائه می‌‌شوند و از نظر نحوه پیاده ‌سازی و اجرا و میزان اثرگذاری در حل مساله مورد داوری قرار می‌گیرند. در نهایت در این مرحله برترین پروژه های جایزه ملی سیاستگذاری معرفی شده و مورد تقدیر مادی و معنوی قرار می گیرند.

محورهای جایزه

ارکان جایزه

تیم اجرایی: برنامه ‌ریزی، طراحی سازوکارها، ارتباط با اندیشکده‌ ها، هماهنگی با شورای علمی و هیئت داوران و اجرای سایر فرآیندهای برگزاری جایزه بر عهده تیم اجرایی جایزه -شامل اعضای تیم جامعه اندیشکده ‌ها- است.

شورای علمی: مرکب از اندیشه ورزان ارشد اندیشکده های کشور که در مرحله اول، وظیفه ارزیابی مستندات پژوهش ‌های ارسالی را بر عهده دارند و در مرحله دوم، در قالب کمیته ‌های علمی ۳ الی ۵ نفره برای هر پنل موضوعی، به داوری ارائه‌ های حضوری می‌پردازند.

هیئت داوران: متشکل از افراد پرسابقه ‌ای که علاوه بر تجربه فعالیت در اندیشکده‌ ها در سطوح مدیریتی و سیاستگذاری کشور نیز ایفای نقش نموده اند. هیئت داوران وظیفه داوری و ارزیابی کلیه ارائه ‌های پنل نهایی را در مرحله سوم جایزه بر عهده دارند و توسط اندیشکده ‌های مشارکت‌ کننده در جایزه انتخاب می‌شوند.

 

زمانبندی جایزه

جوایز نقدی و غیرنقدی

بستن
بستن