جامعه اندیشکده ‌ها خدمات و بسترهای متنوع، اما در عین حال یکپارچه‌ای را به منظور معرفی و برجسته‌ سازی پروژه ‌ها و اقدامات برتر اندیشکده ‌های کشور توسعه داده است. خدمات و بسترهایی از قبیل سایت، فصلنامه و سالنامه جامعه اندیشکده‌ ها، رویداد با اندیشه ‌ورزان و جایزه ملی سیاست ‌گذاری، که در همه آنها فرآیند ارزیابی و انتخاب پروژه ‌ها و اقدامات برتر، همواره به عنوان یک فرآیند کلیدی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. افزون بر این، با توسعه روابط و گسترش فعالیت ‌های جامعه اندیشکده ‌ها، مراجعات مستمری از سوی بدنه حکمرانی و دستگاه‌ های اجرایی به این مجموعه برای تعریف همکاری‌ های مشترک میان این نهادها و اندیشکده ‌های کشور صورت گرفته است.
در همین راستا، شورای علمی جامعه اندیشکده‌ها، مرکب از اندیشه‌ ورزانی که حداقل دو پروژه را در اندیشکده(های) کشور به عنوان مدیر و مسئول اصلی اجرا نمودند، با هدف ارزیابی و کارشناسی پروژه‌ ها و اقدامات اندیشکده‌ های کشور در بستر خدمات جامعه اندیشکده ‌ها، و طرح ‌های همکاری مشترک میان اندیشکده‌ ها و بدنه حکمرانی و دستگاه‌ های اجرایی، در چندین کمیته علمی تشکیل گردیده است.

کمیته اقتصاد

 

محمدرضا مهدیار اسماعیلی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر اسبق شورای راهبری اقتصادی، مرکز پژوهشی آرا

امیر رودی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت تترا

حسین عطااللهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر حوزه مسائل مالی، بانکداری و تحریم ها، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

سعید سیدحسین زاده یزدی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر، اندیشکده رصد

علی نادری شاهی

دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه تهران
مسئول گروه پول و بانک، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران

بهروز شاهمرادی

دکتری اقتصاد سرمایه گذاری، دانشگاه میسور هندوستان
مدیر امور برنامه ریزی پژوهشی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نرگس اکبرپور روشن

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران
معاون پژوهشی و فناوری، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

علی طاهری فرد

دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر، موسسه مطالعات انرژی سبحان

روح الله مهدوی

دکتری اقتصاد بازارهای مالی نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر، موسسه مطالعات انرژی سبحان

سید محمد عباس‌نیا

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر سابق اندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

وحید خاشعی

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل اسبق اندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

کمیته انرژی

جواد سلیمان پور

دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس ارشد انرژی، اندیشکده سیاست ‌گذاری امیرکبیر

علیرضا صفری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
مدیر گروه سیاست خارجی، اندیشکده سیاست‌ گذاری امیرکبیر

احسان امیدی

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های قدرت، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تحلیلگر حوزه انرژی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

محمد عظیم زاده

دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر، اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

رضا حافظی

دکتری آینده‌ نگاری فناوری دانشگاه امیرکبیر
عضو هیئت علمی دپارتمان مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

علی طاهری فرد

دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر، موسسه مطالعات انرژی سبحان

روح الله مهدوی

دکتری اقتصاد بازارهای مالی نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر، موسسه مطالعات انرژی سبحان

کمیته حکمرانی

مهدی یخچالی

دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
معاون پژوهشی، اندیشکده شفافیت برای ایران

مهدی فصیحی هرندی

دکتری سیاست‌ گذاری و حکمرانی آب، دانشگاه صنعتی دلف هلند
مسئول میز مدیریت و حکمرانی زیربنایی، مرکز بررسی ‌های استراتژیک ریاست جمهوری

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران
مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

علی ملک زاده

کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور
مسئول گروه مالیات، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

فرزاد حجتیان مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیر داخلی، اندیشکده محنّا

حسین شیرازی

دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران
عضو هیات مدیره و مدیر کارآفرینی اجتماعی، انجمن دیاران

سید بهزاد بقایی

کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه تهران
مسئول گروه حکمرانی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

مصطفی عباسی

دکتری مدیریت تصمیم گیری و خط ‌مشی ‌گذاری عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)
مسئول تیم تعارض منافع، اندیشکده شفافیت برای ایران

سحر کوثری

دکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران
مدیر برنامه ریزی امور پژوهش، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

احمد رهدار

سطح چهار تحصیلات حوزوی
مدیر،موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

عباسعلی مشکانی

سطح چهار تحصیلات حوزوی
مدیر گروه فقه بین الملل، موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

حسین شاه محمدی آذر

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگر حوزه آینده پژوهی، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

وحید خاشعی

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل اسبق اندیشکده اقتصادی سرآمد، مرکز پژوهشی آرا

کمیته علم و فناوری

امیر رودی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
رئیس هیئت مدیره شرکت تترا

ابوطالب صفدری شربیانی

دکتری فلسفه علم و تکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگر حوزه اخلاق و فلسفه فناوری، اندیشکده راهبردی مهاجر

امیرمحمد واعظی

کارشناسی ارشد سیاست گذاری، دانشگاه صنعتی شریف
مدیر، اندیشکده هاتف

مهدی روحانی نژاد

دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه بوردو فرانسه
همکار پژوهشی، گروه علمی تحلیلی طیف

سیما رفسنجانی نژاد

دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشگاه تهران
پژوهشگر حوزه علم، فناوری و نوآوری، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

المیرا جنوی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
عضو هیئت علمی گروه ارزیابی سیاست و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

حسین شاه محمدی آذر

دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگر حوزه آینده پژوهی، موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

پریسا علیزاده

دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری، مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور

کمیته سیاست خارجی

 

بهزاد احمدی

دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر ارشد غیرمقیم، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری

محمدهادی معصومی زارع

دکتری مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران
پژوهشگر، اندیشکده مرصاد

عابد اکبری

دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز
مدیر، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

حسین آجورلو

دکتری روابط بین الملل و دیپلماسی، دانشگاه اسلامی لبنان
مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا، موسسه مطالعات و تحقیقات بین ‌المللی ابرار معاصر تهران

محمدرضا محمدی

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
پژوهشگر، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

امیرحسین عرب پور

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، دانشگاه امام صادق (ع)
معاون رسانه و ارتباطات، دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

مسعود رضایی

دکترای افتخاری علوم سیاسی، دانشگاه Global Open هندوستان
قائم مقام، مرکز مطالعات خلیج فارس

کمیته اجتماعی و فرهنگی

محبوبه داودی

دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی
مدیرعامل اندیشکده افرا، مرکز پژوهشی آرا

سجاد فتاحی

دکتری جامعه‌ شناسی، دانشگاه مازندران
مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری

سیدمحمدرضا باقرزاد

دکتری ریاضی محض، دانشگاه ملی چونگنام کره جنوبی
پژوهشگر پژوهشکده چشم ‌انداز و آینده ‌پژوهی

مجید دانایی سیج

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشگر، موسسه سجا

محسن شهرابی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس
مدیر، انجمن دیاران

پیمان حقیقت طلب

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف
مدیر پژوهش، انجمن دیاران

مهدی طهماسبی

دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران
عضو هیئت مدیره، اندیشکده راهبردی مهاجر

علی جعفری

دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر گروه مطالعات ارتباطات دینی، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)

اسماعیل نوده فراهانی

دکتری جامعه ‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تهران
معاون دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی

جمال یزدانی

دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
پژوهشگر، اندیشکده بسیج و نهادهای مردمی انقلاب اسلامی

مهدی امینی

دکتری هنرهای کاربردی با گرایش حکمت هنر دینی
پژوهشگر گروه پژوهشی فقه هنر، موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

سید پویا رسولی نژاد

دکتری جامعه شناسی سیاسی، علامه طباطبایی
پژوهشگر، اندیشکده پایا

ادریس راموز

دکتری جامعه ‌شناسی فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده ثامن

کمیته دفاع و امنیت

بهزاد احمدی

دکتری روابط بین ‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر ارشد غیرمقیم، مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری

علی اسماعیلی اردکانی

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
معاون پژوهشی، موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

عبدالمحمود محمدی لرد

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر، پژوهشکده مطالعات راهبردی

محمدرضا محمدی

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علوم تحقیقات تهران
پژوهشگر، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

کمیته آموزش

امیرحسین چیت ساز زاده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران
مدیر پروژه، انجمن دیاران

محمد خادمی

دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوری

جلال کریمیان

دکتری فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه تهران
پژوهشگر ارشد آموزش عمومی، مرکز بررسی ‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کمیته کشاورزی و آب

راحله ملکیان

دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهشگر، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

سید جلال الدین میرنظامی

دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
عضو شورای سیاست پژوهی، اندیشکده تدبیر آب ایران

سمانه ایروانی

دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناس ارشد اقتصادی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

مهدی سروی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان
مدیر گروه امنیت غذایی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

علی عبداللهی نسب

دکتری مهندسی محیط زیست، انیستیتو تکنولوژی نیوجرسی آمریکا
دبیر کمیته آب و محیط زیست، پژوهشکده مطالعات فناوری

کمیته محیط زیست

علی عبداللهی نسب

دکتری مهندسی محیط زیست، انیستیتو تکنولوژی نیوجرسی آمریکا
دبیر کمیته آب و محیط زیست، پژوهشکده مطالعات فناوری

نرگس آذری

دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگر، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کمیته توسعه شهری و منطقه ای

حسین عبداللهی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
مسئول گروه مسکن و زیرساخت، اندیشکده اقتصاد مقاومتی

مهدی روح اللهی

دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی
رئیس، اندیشکده پایا

محمد محسن نداف

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه زنجان
پژوهشگر، اندیشکده راهبردی مهاجر

حمیدرضا محروقی

دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
مدیر، پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن