جایزه اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی با تشکیل یک هیئت علمی متشکل از مدیران و پژوهشگران اندیشکده‌ ها (از هر اندیشکده یک نفر به نمایندگی) و یک هیئت داوران مرکب از افراد با سابقه و اثرگذار در حوزه اندیشکده‌ای، پژوهش‌ ها و فعالیت‌های برتر اندیشکده‌ ها که پس از انجام مراحل تحقیقاتی و مطالعاتی، توانسته‌اند به تاثیرات مثبت در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور دست یابند را شناسایی می‌نماید و آن‌ها را به عنوان الگو به جامعه اندیشکده‌ ها و اندیشه‌ ورزی کشور معرفی می‌نماید.

اولین دوره این جایزه در سال ۱۳۹۸ با همکاری حدود ۲۵ اندیشکده کشور برگزار شد و ۵ طرح برنده شدند. فراخوان دومین سال جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ اعلام خواهد شد.

  • Photo of اعطای جایزه اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی به پروژه های برتر اندیشکده ها

    اعطای جایزه اندیشه‌ ورزی و سیاست‌ سازی به پروژه های برتر اندیشکده ها

    به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ‌های ایران، جایزه اندیشه‌ ورزی و سیاست ‌سازی با تشکیل هیئت علمی جایزه شامل ۲۲ نفر از مدیران و پژوهشگران اندیشکده‌ های کشور و هیئت داوران جایزه شامل ۵ نفر از افراد با سابقه و اثرگذار در حوزه اندیشکده‌ای کار خود را آغاز نمود. در فرآیند این جایزه مجموعا تعداد ۳۴ اندیشکده دعوت شدند که از این تعداد، ۲۶ اندیشکده برای هیئت علمی جایزه عضو معرفی کردند. از این تعداد، ۲۲ نفر به عنوان عضو اصلی و ۴ نفر به عنوان عضو ناظر در هیئت علمی جایزه حضور یافتند. از این ۲۶ اندیشکده، ۱۶…