سالنامه جامعه اندیشکده‌ ها، نخستین کتاب جامع اطلاعات اندیشکده های کشور است که نمایی کلی از وضعیت اندیشکده‌ ها در یک سال را نشان می‌دهد. این نما، شامل پروفایل تفصیلی همه اندیشکده‌ های فعال کشور و فهرست فعالیت‌ های انجام شده توسط اندیشکده ها (اعم از پژوهش ها و اقدامات) می‌شود.
نخستین سالنامه جامعه اندیشکده ها، با همکاری ۴۷ اندیشکده در ۱۵۲ صفحه تنظیم و تدوین شده است.