یادداشت سیاستی

در صفحه یادداشت سیاستی سایت جامعه اندیشکده ها، مقالات و یادداشت های اعضای اندیشکده ها بازنشر می شود. این صفحه، از طریق انتشار مهمترین یادداشت های منتشر شده توسط اندیشکده ها، به بازتاب دیدگاه های متعدد حول موضوعات و رویدادهای جاری ایران و جهان با رویکرد سیاستی و خط مشی گذارانه می پردازد.

بدیهی است که جامعه اندیشکده ها مسئولیت عقاید و مواضعی را که در این یادداشت ها منتشر می‌شود، متوجه اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی می داند.

بستن
بستن