طراحی الگو و مدل

تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت شامل پنج بخش اصلی مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر است.

  1. مبانی: در بخش مبانی، مبانی خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، ارزش شناسی و دین شناسی ذکر شده است.
  2. آرمان ها: در بخش آرمان ها، ارزش های بنیادین فرا زمانی و فرا مکانی جهت دهنده پیشرفت ذکر شده است. مبنایی ترین این ارزش ها، نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است.
  3. رسالت: رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمان ها در زیست بوم ایران ذکر شده است.
  4. افق: این الگو در افق سال ۱۴۴۴ هجری شمسی، کشور و ملت ایران را از ابعاد گوناگون اجتماعی، ساختار حکمرانی و جایگاه در بین کشورهای دنیا ترسیم شده است.
  5. تدابیر: در بخش تدابیر، ۵۶ تدبیر برای تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی به صورت گزاره های مستقل ذکر گردیده است.

این الگو در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با تلاش نظام مند چند هزار تن از صاحب نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان در طول هفت سال تدوین شده است.

 

محصولات مرتبط:

 

امتیاز مطلب: ۰ (۰ نظر)
امتیاز مطلب: 0 (0 نظر)

نوشته های مشابه

بستن