مطالب تحلیلی

اندیشکده چیست ؟

اندیشکده‌ها مجموعه‌هایی پژوهشی و تحلیلی در حوزه سیاستگذاری هستند و درباره مسائل محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، پژوهش، تحلیل و توصیه‌های مبتنی بر سیاست‌گذاری تولید می‌کنند. در جوامع امروزی به علت تحولات نوین در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با چالش‌های متعددی مواجه است. تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نیازمند آن هستند که اطلاعات به روزی درباره جامعه تحت اداره خود داشته باشند و سیاست‌ها و گزینه‌های پیشنهادی متعددی به همراه هزینه‌ها، نتایج احتمالی و دوره تاثیر آن‌ها در اختیار داشته باشند.

اندیشکده‌ها به عنوان مراکز سیاست‌پژوهی این ماموریت را دارند که با اتصال مراکز تولید دانش به مراکز تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاران را قادر سازند در مورد سیاست‌های عمومی تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. تمایل و گرایش سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان کشورها جهت اخذ مشاوره و رایزنی با این مراکز، پررنگ یا کم‌رنگ بودن نقش آن‌ها را تعیین می‌کند. مثلا در آمریکا اندیشکده‌ها جایگاه بسیار تاثیرگذاری را دارند و در کنار قوای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، به مثابه قوه چهارم حاکمیت در نظر گرفته می‌شوند. در کشورهای پیشرفته اروپایی و آسیایی نیز اندیشکده‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند.

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)
امتیاز کاربر 5 (1 رای)
بستن