رسانهمصاحبه اختصاصی

پایگاه مقاومتی نیوز

کار مقاومتی نیوز، پشتیبان رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی است

سردبیر مقاومتی نیوز به تشریح مراحل پنج گانه تولید محتوا در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و جایگاه مقاومتی نیوز در این مراحل پرداخته است.

میرهادی رهگشای، سردبیر مقاومتی نیوز، این سایت را بازوی رسانه‌ای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی معرفی می کند که گفتمان سازی حول اقتصاد مقاومتی را از طریق نهادهای علم محور و اندیشکده‌ای پیش می برد. رهگشای در این گفت وگو پیرامون سازوکار تولید محتوا در سایت مقاومتی نیوز و جایگاه این سایت در منظومه فعالیت های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی صحبت کرده است.

تاسیس سایت مقاومتی نیوز در سال ۹۵، نتیجه کدام دغدغه ها و تشخیص چه ضرورتی بود؟

زمینه بحث اقتصاد مقاومتی به حدود ده سال پیش برمی گردد و ما در رصدهایمان متوجه خلا کار رسانه‌ای دقیق روی این موضوع شدیم. هر کسی روی هر کاری اسم اقتصاد مقاومتی می گذاشت و هر حوزه‌ای به اقتصاد مقاومتی تعبیر می شد. چنین فقدانی در فضای رسانه منجر به تاسیس سایت خبری تحلیلی مقاومتی نیوز در سال ۹۵ شد.

تعریفی که از کارکرد مقاومتی نیوز دارید، چیست؟

یک کارکرد مربوط به بیرون از شبکه است که ما مقاومتی نیوز را خبرگزاری نمی دانیم و ادعایش را هم نداریم. مقاومتی نیوز سایت خبری و تحلیلی ویژه اقتصاد مقاومتی است که قرار است در ترویج و گفتمان سازی حول محور اقتصاد مقاومتی و اصول پنج گانه آن به انتشار محتوا بپردازد.

محتوای آن هم در فرآیندی تولید می شود که چهار مرحله دارد و این می شود کارکرد داخلیِ مقاومتی نیوز برای شبکه تحلیلگران. حل هر مسئله در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی شامل مراحلِ «۱.تشخیص مسئله» «۲.توسعه مفهوم و کار مطالعاتی روی موضوع» «۳.ترویج و گفتمان سازی» و «۴.پیگیری و اجرا» می شود. کار مقاومتی نیوز در مرحله ترویج و گفتمان سازی به عنوان بازوی رسانه‌ای شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی در ترویج ادبیات و عمومی کردن مفاهیم، در این چرخه تعریف می شود.

این مراحل ترتیب مشخصی ندارند و الزاما هم پشت سر هم اتفاق نمی افتند. اما هر سیری که طی کنند، سرریزِ رسانه‌ای آن می شود محتوای غالب مقاومتی نیوز. یعنی دوستان شبکه در هر چهار مرحله سهیم هستند و در ترویجش با ما تعامل می کنند. چون کار هر فرد اول و وسط و آخری دارد، این سیر را در قالب سلسله یادداشت با ما سهیم می شود. یا اگر دوستان درباره اتفاقات روز مرتبط با موضوعات باشد، واکنش نشان دهند، ما آن را منتشر کنیم.

تاکید ما این است که دوستان در بخش ترویجی باید تلاش کنند که گفتمان ساز باشند و نحوه نگارش خاصی را یاد بگیرند. چراکه غالبا دانشگاهی هستند و کمتر قلم به دست گرفته‌اند. ما می گوییم باید قلم به دست بگیرند و خودشان هم بنویسند.

در ترویج و گفتمان سازی، دسته بندی مشخصی از محتواهای تولید شده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی دارید؟

در مقاومتی نیوز هم به انتشار اخبار روز و آنچه مربوط به اکنون و اینجاست، توجه می شود و هم موضوعات زیربنایی را در دستور کار داریم. در انتخاب موضوعات از هر دو دسته هم سعی بر این داریم که آنچه که در فضای بین الملل تجربه می شود نیز بازتاب داشته باشد.

به عبارت دیگر ماموریت ما، فعالیت در فاز سومِ فرآِیندِ حل مسئله در شبکه است، و آن پرداختن به اخبار و تحلیل های اقتصاد مقاومتی است؛ اما به فضای بین المللی اقتصاد و تاثیر و تاثرات اقتصاد ایران در این فضا نیز توجه داریم.

مخاطب و جامعه هدف مقاومتی نیوز، شامل چه گستره‌ای است؟

درباره مقاومتی نیوز می شود گفت مردم با واسطه مخاطب آن هستند. در واقع نگاه ما به طور ویژه ساختن خوراک فکری و جهت دهی به سه دسته از افراد است: ۱.خبرنگاران رسانه ها که در این حوزه فعالیت می کنند. ۲.کارشناسان دستگاه های ذی ربط و ۳.مسئولین تصمیم گیر در حوزه های مرتبط.

درواقع ما با تعیین موضوعات و پرداخت درستِ اقتصاد مقاومتی، سعی در تثبیت خط و خطوط و تعیین دستورکارهای درست برای مراجع فکری در رسانه ها و مراجع تصمیم گیر در دستگاه ها هستیم.

این کار را هم به پشتوانه محتوای تولید شده در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی انجام می دهیم. یعنی محتوایی که در هر یک از مراحل چهارگانه مذکور تولید می شود (قانونی تصویب شود، نامه‌ای نوشته شود و غیره)؛ با همکاریِ همه جانبه افرادی که در آن پروژه به تولید محتوا و پیگیری موضوع مشغول هستند، به محتوای رسانه‌ای تبدیل می شود و در سایت مقاومتی نیوز منتشر می شود.

این نوع هدف گذاری در انتخاب مخاطب، آسیب هایی در پی دارد. مثلا سنجش اثرگذاریِ یک رسانه در جامعه را دچار ابهام جدی می کند. چرا که در کم اثرترین وضعیت ها نیز مسئول رسانه می تواند با استفاده از الگوی دو مرحله‌ای ارتباط، از ارزیابی شانه خالی کند. شما چطور به ارزیابیِ اثرِ مقاومتی نیوز می پردازید؟

این سوال درستی است که هر رسانه همواره باید از خود بپرسد و مقاومتی نیوز هم از پشت درهای بسته به تاثیر و تعیین دستور کار رسانه‌ای در حوزه اقتصاد مقاومتی فکر نمی کند.

شاید بازدید کلی سایت در مقایسه با خبرگزاری ها خیلی کمتر باشد؛ چون فلسفه کار ما هم تولید مطالب جذاب و خبری برای عامه نیست. برای همین تعداد خبرها هم نسبت به مطالب دیگر خیلی کم است. مسئله مهم در مقاومتی نیوز، ارتباط مداوم با مخاطبی است که برای خود تعریف کرده است. هم در بخش رسانه ها، ما جلسات متعدد و متناوب با اصحاب رسانه و سردبیران رسانه ها داریم و هم در بخش دستگاه ها و سازمان های مرتبط، بازخوردهای فراوانی دریافت می کنیم. این بازخوردها شامل نامه ها و واکنش هایی است که مستقیما مربوط به مطالب منتشر شده در سایت است.

در بخش پرونده های ویژه سایت، چه هدفی دنبال می شود؟

پرونده های ویژه یکی از مهم ترین بخش های سایت است. در این بخش موضوعاتی را که در سایر رسانه ها پرداخته نشده یا درست پرداخته نشده، بازنگری و تحلیل می کنیم.

فارغ از این، در این بخش همچنین به مسائل بنیادی تری که قصد ترویج و گفتمان سازی درباره آن را داریم، وارد می شویم. این مسائل هم ممکن است داخلی یا خارجی باشند. مثلا درباره جاده ابریشم، پیمان های پولی دوجانبه و مبادی واردات کالاهای اساسی کشاورزی پرونده ویژه داریم و با نگاهی دقیق و به تناوب، درباره این موضوعات صحبت می کنیم.

اگر فردی در هر یک از موضوعات این بخش بخواهد کاری انجام دهد، باید به این پرونده ها مراجعه کند. چراکه ابعاد متعدد یک مسئله در هر پرونده بررسی و منتشر شده است.

یعنی بخش پرونده ویژه، به شکل ویژه تری سرویس های دیگر سایت را پشتیبانی می کند؟

درواقع می توانم اینطور بگویم که پرونده های ویژه، توسعه مفهومی است که شبکه قصد دارد روی آن کار کند. ما در بخش پرونده ویژه، کار ترویجی برای آن مفهوم انجام می دهیم. این ترویج هم شامل یادداشت های داخلی و خارجی می شود و صرفا تولید محتوای اختصاصی هم شاید نباشد.

ما بخش واکنشی هم داریم؛ اما پرونده ویژه، بخش کنش گری سایت است که ابعاد مختلف موضوعات را بررسی می کند.

در منظومه فعالیت شما همایش های سالانه اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی دارند؟ و کار ویژه مقاومتی نیوز در ارتباط با این همایش چیست؟

به عنوان مقدمه عرض کنم که شبکه تحلیل گران، کار گفتمان سازی را از طریق نهادهای علم محور و اندیشکده‌ای پیش می برد و تنها یکی از کارهای شاخص این مجموعه مرکز سیاست پژوهی است که بازوی اجرایی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی است و دبیرخانه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. سایت مقاومتی نیوز در ارتباط با همایش، ماموریت رسانه‌ای کردن و ترویج محتوای تولید شده در همایش را دارد.

تجربه شده است که وقتی رسانه ها به پوشش خبری می پردازند، چون نگاه تخصصی به اقتصاد مقاومتی ندارند، ممکن است متوجه ابتکار همایش یا حرف اصلی آن نشوند. در اینجا مقاومتی نیوز این خلا را پر می کند و آن خط دهی رسانه‌ای را از طریق مطالبی که منتشر می کند، انجام می دهد.

در همایش اتفاق های خوبی مثل تضارب آرا یا تولید محتوا در حوزه های به خصوصی مثل مسکن مهر، تورم و غیره اتفاق می افتد. این ها باید به شیوه درستی در رسانه ارائه شوند. اینجا نقش مقاومتی نیوز به عنوان رسانه تحلیلی تخصصی اقتصاد مقاومتی این است که این پوشش رسانه‌ای را انجام دهد.

من نقش مقاومتی نیوز را این می دانم که اگر نبود کار ابتر می ماند. یعنی تولید محتوایی انجام شده اما درست منعکس نشده و بازتابی نداشته است.

بخش باشگاه خبرنگاران به چه هدفی و برای چه کاری در سایت تعبیه شده است؟

طبیعی است که دسترسی به شهرستان ها و نهادهای مختلف در شهرهای دیگر ضعیف تر است. باشگاه خبرنگاران را برای ترویج مباحثی که در شهرهای دیگر انجام می شود، در نظر گرفته‌ایم. در این سرویس در قالب مصاحبه به دو محور مسائل ملی و مسائل منطقه‌ای پرداخته می شود.

محور مسائل ملی که روشن است. بخش مسائل منطقه‌ای به طور مثال مسکن روستایی در منطقه اصفهان در چه مرحله‌ای است.

در سرویس فرهنگ و گفتمان چه موضوعاتی دنبال می شوند؟

در بخش فرهنگ و گفتمان، موضوعات اولویت دار کشور را که با واسطه به اقتصاد مرتبط است، دنبال می کنیم. این موضوعات به معنای مسائل اقتصادی صرف نیستند اما به اقتصاد نزدیک و مرتبط هستند. پیشتر پیشرفت های اقتصادی کشور و در یکسال اخیر بحث جمعیت در این بخش کار می شود.

امتیاز کاربر ۴ (۱ رای)
برچسب ها

اندیشکده اقتصاد مقاومتی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر با ماموریت «اثرگذاری بر تصمیمات مسئولین و دستگاه‌ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور» است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن