همایش

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴

آینده‌ پژوهی، تدوین استراتژی و ریل‌ گذاری برای آینده مطلوب در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی با رویکرد آینده‌ پژوهی در نگاه به دینامیک پیچیده منطقه غرب آسیا و تحولات حال و آینده آن و در جهت تدوین استراتژی برای آینده‌ های محتمل و ریل‌ گذاری برای آینده مطلوب در اردیبهشت ۱۳۹۸ برگزار شد. در این همایش، با حضور سفرای کشورهای اسلامی، اساتید داخلی و خارجی در ۲۴ پنل تخصصی به سخنرانی و ارائه مقاله پرداختند. آینده تحولات اجتماعی، آینده اقتصاد، آینده سیاست و امنیت، آینده علم و فناوری، آینده محیط زیست و آینده تمدن، فرهنگ و ارزش‌ ها در جهان اسلام، محورهای اصلی این همایش بودند.

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414

ضرورت برگزاری همایش

جهان اسلام و به ویژه منطقه غرب آسیا در سال های اخیر کانون تحولات مهم و بحران های متعدد بوده است. مسائلی که برخی در سالهای اخیر بوجود آمده و برخی دیگر ریشه در دهه‌ها و بلکه سده های گذشته دارد. به دلیل اهمیت موضوع، تا کنون کتب و مقالات بسیاری تدوین شده، تحقیقات زیادی انجام شده و نیز همایش های متعددی برگزار شده است. اما نقطه اشتراک اکثر این مطالعات، پسینی بودن و فقدان رویکرد آینده پژوهانه است. دینامیک پیچیده منطقه و خلاء وجود تصویری دقیق بر پایه ی مطالعات روشمند از آینده های محتمل و مطلوب پیش رو، تصمیم‌سازی و تدوین استراتژی برای آینده را با مشکل مواجه نموده و هزینه تصمیمات کلان را افزایش داده است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که بطور فعالانه در تحولات منطقه حضور داشته و مدام در حال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از این تحولات است، لاجرم نیازمند شناخت تحولات حال و آینده و تدوین استراتژی برای آینده‌های محتمل و ریل‌گذاری برای آینده مطلوب است. برای دستیابی به این مهم، موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تهران، در روزهای ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ همایش بین‌المللی «آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی» را برگزار نمود.

اهداف همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴

اهداف این همایش عبارتند از:

 • شناخت دقیق و عالمانه تحولات حال و آینده جهان اسلام و نسبت جمهوری اسلامی ایران با این تحولات
 • زمینه‌سازی برای تدوین استراتژی‌ جهت مواجهه فعال با تحولات آینده و ریل‌گذاری برای آینده مطلوب کشور
 • فراهم سازی زمینه ارتباط اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دغدغه مند در حوزه جهان اسلام با یکدیگر و ایجاد شبکه نخبگانی
 • ایجاد فضا و فرصت لازم برای مطرح شدن ایده های نو و عملی برای حل مشکلات و حمایت از آنها
 • تولید ادبیات علمی در زمینه آینده پژوهی با محوریت مسائل جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران

محورهای همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴

این کنفرانس در ۶ محور اصلی و زیرمحورهای آن ها برگزار می گردد.

۱) آینده سیاست و امنیت در جهان اسلام

 • حکمرانی و سیاست گزاری در جهان اسلام
 • جریان های فکری، گروه‌ ها و احزاب سیاسی در جهان اسلام
 • همگرایی و واگرایی در جهان اسلام: فرصت ها و چالش ها، چشم انداز آینده
 • تحولات ژئوپلیتیکی در جهان اسلام
 • سازمان های بین المللی و ساز و کارهای چندجانبه گرایی در جهان اسلام
 • دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در جهان اسلام
 • عوامل موثر بر تحولات جهان اسلام: قدرتهای فرامنطقه ای و ساختار نظام بین الملل
 • قابلیتها و هزینه‌های نظامی در جهان اسلام
 • امنیت و جنگ های آینده (جنگ سایبری و…)
 • روابط امنیتی کشورهای اسلامی و سازوکارهای امنیت در جهان اسلام
 • اسلام سیاسی و آینده جهان اسلام
 • قدرتهای منطقه ای و آینده جهان اسلام
 • آینده پژوهی تعاملات سیاسی- امنیتی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

۲) آینده اقتصاد در جهان اسلام

 • بانکداری اسلامی و آینده جهان اسلام
 • اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی و روابط شمال و جنوب
 • اقتصاد حلال و سبک زندگی اسلامی
 • اقتصاد تروریسم و گروه های تروریستی
 • اقتصاد انرژی در جهان اسلام
 • شفافیت اقتصادی و فساد
 • اقتصاد گردشگری در جهان اسلام
 • سیستم حمل و نقل در کشوهای اسلامی
 • همکاری های اقتصادی در جهان اسلام: فرصت ها و چالشها
 • آینده پژوهی تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

۳) آینده تحولات اجتماعی در جهان اسلام

 • مد و سبک زندگی اسلامی
 • مهاجرت و پناهندگی در جهان اسلام
 • نقش زنان در روند توسعه در کشورهای اسلامی
 • نقش نخبگان و طبقه متوسط در تحولات اجتماعی جهان اسلام
 • شهرنشینی و توسعه در جهان اسلام
 • نابرابری و عدالت اجتماعی در کشوهای اسلامی
 • رسانه های نوین و ارتباطات در جهان اسلام
 • آینده پژوهی تعاملات اجتماعی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

۴) آینده علم و فناوری در جهان اسلام

 • فناوری اطلاعات در جهان اسلام
 • صنعت و تکنولوژی در جهان اسلام
 • مرزهای دانش و آینده جهان اسلام (فضایی، نانوتکنولوژی، بیو تکنولوژی، علوم شناختی و …)
 • آینده پژوهی تعاملات علمی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

۵) آینده محیط زیست در جهان اسلام

 • امنیت زیست محیطی در جهان اسلام
 • تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) در جهان اسلام
 • هیدروپلیتیک و بحران آب در جهان اسلام
 • آلودگی هوا در کشورهای اسلامی
 • بهداشت و سلامت در جهان اسلام
 • امنیت غذایی در جهان اسلام
 • آینده پژوهی تعاملات زیست محیطی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه ایران در آینده جهان اسلام

۶) آینده تمدن، فرهنگ و ارزش ها در جهان اسلام

 • آموزش و پرورش در جهان اسلام
 • ژئوکالچر و همگرایی فرهنگی در جهان اسلام
 • افراط گرایی دینی در جهان اسلام
 • هویت و قومیت در جهان اسلام
 • تمدن نوین اسلامی و آینده جهان اسلام
 • نسبت انقلاب اسلامی ایران و نظام بین الملل
 • آینده جایگاه ایران و جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی
 • آینده پژوهی تعاملات فرهنگی ایران با کشورهای اسلامی و جایگاه تمدنی ایران در آینده جهان اسلام

پنل‌ های تخصصی همایش

در این همایش، ۲۴ پنل تخصصی با موضوعات آینده سیاست و امنیت، اقتصاد، محیط زیست، علم و فناوری، تمدن، فرهنگ، ارزش‌ ها و رسانه‌ ها در جهان اسلام برگزار‌شد. در این پنل‌ها، اساتید داخلی و خارجی به سخنرانی و ارائه مقاله پرداختند. سفرای کشورهای اسلامی نیز در این همایش حضور داشتند.

جمع‌بندی

همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ شمسی با رویکرد آینده‌ پژوهی در حوزه‌ های سیاست و امنیت، اقتصاد، تحولات اجتماعی، علم و فناوری، محیط زیست، تمدن، فرهنگ و ارزش‌ ها در جهان اسلام و با برگزاری پنل‌ های تخصصی با حضور سفرای کشورهای اسلامی در دانشگاه تهران برگزار‌شد.

این همایش توسط موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام در اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار گردید.

ورود به سایت همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴

امتیاز کاربر ۴ (۱ رای)
برچسب ها

موسسه آینده‌ پژوهی جهان اسلام

مؤسسه‌ آینده‌‌ پژوهی جهان اسلام با ابتنای بر عنایات الهی و ذخایر معنوی مکتب تعالی‌بخش اسلام و دانش و تجربه اندیشمندان جهان اسلام در افق ۱۴۰۴ مؤسسه‌ایست طراز اول در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی- هنری، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی جهان اسلام در سطح منطقه. ورود به صفحه انديشکده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن