افشین بیک پور


کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی

کارشناسی - مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بستن
بستن