کانال های تلگرام اندیشکده ها

در اینجا کانال‌هایی که تمرکز آن‌ها بر انتشار محتوا است معرفی می‌گردد. کانال‌هایی که عمدتا اخبار مجموعه‌ها را پوشش می‌دهند در این فهرست قرار نگرفته‌اند.

عمومی

عنوان لینک
کانال شبکه سیاستگذاری ملی ایران بازدید

حوزه اقتصاد

عنوان لینک
کانال روزنوشت اقتصاد بازدید
کانال اقتصاد رفتاری بازدید

حوزه سیاست خارجی

عنوان لینک
کانال اندیشکده راهبردی تبیین بازدید
کانال موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام بازدید
کانال اندیشکده مرصاد بازدید

حوزه حکمرانی

عنوان لینک
کانال شفافیت برای ایران بازدید
کانال علمی شفافیت برای ایران بازدید
بستن