امیرحسین عرب‌ پور


پژوهشگر و معاون رسانه و ارتباطات دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی - دانشگاه امام صادق (ع)
بستن
بستن