احمد پورحیدر


مدیر شرکت توسعه تفکر روش‌آفرین
کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع - دانشگاه امیرکبیر
بستن
بستن