اندیشکده یقین

معرفی

اندیشکده‌ی یقین، به عنوان مرکز بررسی‌های دکترینال، به عنوان یک نهاد عمومی تصمیم‌ساز، تلاش دارد در رقابت با نهادهای رسمی به ویژه با مراکز تحقیقات استراتژیک کشور، تصمیم‌سازی و چاره‌اندیشی را از انحصار این نهادهای متصلب خارج سازد و تفکر استراتژیک را از محافل آکادمیک رسمی به میان توده‌ی مردم به ویژه جوانان کشانده و انحصار آموزشی آن را بزداید. باور عمومی در اندیشکده‌ی یقین این است که اگر سواد تصمیم‌سازی و بینش استراتژیک توده‌ی مردم به ویژه جوانان، ترفیع و ارتقاء یابد، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به حقیقت نزدیک می‌شود و انحراف‌ها و اعوجاج‌های سیاست‌گذاری کنونی در کشور، به حداقل می‌رسد.

ماموریت‌ها

  • بومی‌سازی دانش دکترینولوژی
  • تعلیم و تربیت تصمیم‌سازان، استراتژیست‌های جوان و نوجوان از سطح دانش‌آموزی تا سطح دانشجویی در پایه‌ی تحصیلات تکمیلی
  • تصمیم‌سازی و چاره‌گذاری پایه در سطح دکترینال، با تبیین دکترین‌های حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون نهادهای رسمی و حوزه‌ی عمومی
  • تعلیم و تربیت استراتژیک عمومی و کشاندن مباحث کلان تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری و قواعد حکومت‌داری و جامعه‌سازی به درون جامعه و لایه‌های مختلف اجتماع، به ویژه در میان جوانانبر

نظر بدهید