شفافیت برای ایران

معرفی

«شفافیت برای ایران» مجموعه‌ای است غیرانتفاعی که با اعتقادی راسخ پیرامون ضرورت تحقق مفهوم کلان و زیرساختی «شفافیت» در سطوح مختلف حکومت، به عنوان «ساده‌ترین، سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کارآمدترین» راه‌کار برای حل مشکلات بنیادین حکمرانی فعالیت می‌نماید. برنامه‌های این مجموعه، زنجیره هماهنگ و متنوعی از پروژه‌های مطالعاتی، پژوهشی و آموزشی تا اقدامات اجرایی، عملیاتی و ترویجی را شامل می‌شود و شبکه گسترده‌ای از فعالان، همراهان و حامیان را در سراسر کشور شکل داده است.

ماموریت‌ها

ارائه و به کار گیری ساز و کارهای کارآمد جهت:

  • مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی معنادار در حکومت
  • مشارکت اثربخش مردم در عرصه‌های مختلف حکومتی
  • پیش‌گیری و کشف فساد

و

  • در چارچوب ارزش‌های «اسلامی- ایرانی»
  • با اتخاذ راهبردی «رشدمحور» و «بستر مانند»
  • در چارچوب توسعه‌ی زیست‌بوم شفافیت و توانمندسازی بازیگران این عرصه
  • و با اقداماتی در سه حوزه‌ی «پژوهش»، «آموزش» و «ترویج»

نظر بدهید