دسته: حوزه علم و فناوری

اندیشکده راهبردی مهاجر

فعال در حوزه علم و فناوری ● برتر در کانال‌های آپارات ● برتر در برگزاری همایش ● برتر در فعالیت به زبان انگلیسی