حوزه سیاستی: علم و فناوری

راهنما

درباره جامعه اندیشکده‌های ایران

بنیاد توسعه فردا

محورها: ​​فناوری‌های نو و همگرا، فناوری‌های نرم، ارزیابی اخلاقی- حقوقی- اجتماعی طرح‌های فناورانه