دسته: اندیشکده‌های دانشجویی

اندیشکده راهبردی مهاجر

فعال در حوزه علم و فناوری ● برتر در کانال‌های آپارات ● برتر در برگزاری همایش ● برتر در فعالیت به زبان انگلیسی