حوزه سیاستی: اقتصاد

راهنما

درباره جامعه اندیشکده‌های ایران

اندیشکده برهان

محورها: ​​اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی