دسته: حوزه اجتماعی و فرهنگی

اندیشکده برهان

فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی ● برتر در وبسایت‌ها ● برتر در کانال‌های تلگرام ● برتر در صفحات اینستاگرام

مرکز پژوهشی آرا

فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی ● برتر در کانال‌های تلگرام ● برتر در صفحات اینستاگرام ● برتر در کانال‌های آپارات ● برتر در انتشارات دیجیتال

اندیشکده یقین

فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی ● برتر در کانال‌های تلگرام ● برتر در صفحات اینستاگرام ● برتر در کانال‌های آپارات ● برتر در وبسایت‌ها ● برتر در انتشارات دیجیتال