جمع‌نویسی چیست؟

توسط: اندیشکده شفافیت برای ایران (اطلاعات بیشتر)
نوع: موشن گرافیک
تولید: 1397
حوزه: حکمرانی


برای مشاهده محتوا لطفا ثبت نام نمایید یا وارد شوید.

AIRPRESS LOADED

ویدیو VirtualPost ^Vid/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'TpM97Jnc' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is TpM97Jnc.

fancy post_title provided: جمع‌نویسی چیست؟