اینجا برای همه جا هست! | نظارت همگانی برای مبارزه با رشوه

توسط: اندیشکده شفافیت برای ایران (اطلاعات بیشتر)
نوع: موشن گرافیک
تولید: 1396
حوزه: حکمرانی


برای مشاهده محتوا لطفا ثبت نام نمایید یا وارد شوید.

AIRPRESS LOADED

ویدیو VirtualPost ^Vid/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'TpM96NhR' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is TpM96NhR.

fancy post_title provided: اینجا برای همه جا هست! | نظارت همگانی برای مبارزه با رشوه