آیا وزارت نفت در سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد؟

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

ویدیو VirtualPost ^Vid/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'ArV975WnA' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is ArV975WnA.

fancy post_title provided:  آیا وزارت نفت در سخت ترین شرایط تحریمی قرار دارد؟