دولت و موضوع مهم یارانه ها/ چرا یارانه باید شناور شود؟

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

ویدیو VirtualPost ^Vid/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'ArV965yas' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is ArV965yas.

fancy post_title provided: دولت و موضوع مهم یارانه ها/ چرا یارانه باید شناور شود؟