اجرای مدل آی.بی.تی؛ راهبرد حذف یارانه پر مصرف‌ها در گام سوم هدفمندی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'It93iBt' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is It93iBt.

fancy post_title provided: اجرای مدل آی.بی.تی؛ راهبرد حذف یارانه پر مصرف‌ها در گام سوم هدفمندی