طرح ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی بر اساس بررسی تطبیقی عنصر زمان در برنامه درسی کشورهای منتخب

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'It93TSz' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is It93TSz.

fancy post_title provided: طرح ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی بر اساس بررسی تطبیقی عنصر زمان در برنامه درسی کشورهای منتخب