نامه به رئیس جمهور در خصوص عوامل بروز رکود تورمی و راهکار‌های برون‌رفت از آن

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'It93Naj2' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is It93Naj2.

fancy post_title provided: نامه به رئیس جمهور در خصوص عوامل بروز رکود تورمی و راهکار‌های برون‌رفت از آن