تبیین مکانیزم کاربست روش‌های نامطلوب سیاستگذاری توسعه محور بر روی گروه‌های هدف

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'HeA933MkG' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is HeA933MkG.

fancy post_title provided: تبیین مکانیزم کاربست روش‌های نامطلوب سیاستگذاری توسعه محور بر روی گروه‌های هدف