سیاست‌نگاری فناوری؛ رویکردی برای بومی‌سازی مدیریت فناوری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'FaA92xSNf' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is FaA92xSNf.

fancy post_title provided: سیاست‌نگاری فناوری؛ رویکردی برای بومی‌سازی مدیریت فناوری