دولت کارآفرین در ایران (چالش‌ها و راهکارها)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'Ar97Dka' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is Ar97Dka.

fancy post_title provided: دولت کارآفرین در ایران (چالش‌ها و راهکارها)