بررسی و ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'Ar96Dys' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is Ar96Dys.

fancy post_title provided: بررسی و ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی