تبیین بعد اجتماعی عدالت از منظر مقام معظم رهبری و بررسی میزان انطباق‌پذیری آن با عملکرد دولت یازدهم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'Ar95BeA' needs refreshing in 14

نام فایل exists so post_name is Ar95BeA.

fancy post_title provided: تبیین بعد اجتماعی عدالت از منظر مقام معظم رهبری و بررسی میزان انطباق‌پذیری آن با عملکرد دولت یازدهم