بازار آب در اسپانیا؛ نگاهی به عملکرد بازار آب در شرایط خشکسالی (ترجمه)

توسط: اندیشکده تدبیر آب ایران (اطلاعات بیشتر)
نوع: مقاله
انتشار: 1395
حوزه: کشاورزی و آب


برای مشاهده محتوا لطفا ثبت نام نمایید یا وارد شوید.

AIRPRESS LOADED

محصول VirtualPost ^Pub/(.*)/? matched

Cached Query محصولات?view=نمای سایت اندیشکده&filterByFormula={نام فایل} = 'AbA95Esp' needs refreshing in 15

نام فایل exists so post_name is AbA95Esp.

fancy post_title provided: بازار آب در اسپانیا؛ نگاهی به عملکرد بازار آب در شرایط خشکسالی (ترجمه)