اندیشکده مطالعات جهان اسلام

معرفی

اندیشکده مطالعات جهان اسلام مرکب از جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه و حوزه علمیه می‌باشد که جهت ارائه بینش صحیح و فارغ از تعصبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به نهادها و اشخاص تصمیم‌گیر در رابطه با مسائل منطقه و جهان اسلام فعالیت می‌نماید. این موسسه ضمن مورد توجه قراردادن سرعت تحولات و پیچیدگی‌ها، درک واقعیت‌های میدانی و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در منطقه، به تصمیم‌سازی در این موضوع کمک می‌نماید.

ماموریت‌ها

  • تصمیم سازی و ارائه مشاوره به تصمیم گیران و نهادهای مؤثر
  • ارتقای سطح تحلیل نخبگانی

نظر بدهید

AIRPRESS LOADED

200 0 0.79 محصولات?filterByFormula=OR({عنوان محصول} = "اندیشکده مطالعات جهان اسلام")

200 0 0.72 اقدامات?filterByFormula=OR({عنوان اقدام} = "اندیشکده مطالعات جهان اسلام")

200 0 0.77 پروژه‌ها?filterByFormula=OR({عنوان پروژه} = "اندیشکده مطالعات جهان اسلام")