اندیشکده حکمرانی شریف

معرفی

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به‌عنوان حلقه‌ای مکمل در روند رو به رشد حضور مراکز آکادمیک دانشگاهی کشور در حل مسائل عملی عرصه عمومی کشور و با هدف بسترسازی، توسعه و جهت‌دهی ظرفیت‌های نخبگانی در مسیر رشد و تعالی ملی به عنوان بخشی مستقل و در قالب اندیشکده‌ای دانشگاهی در پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می‌نماید.

ماموریت‌ها

  • ایجاد نمونه‌ای از مدل‌های نوین اندیشکده‌های دانشگاهی
  • ایجاد پلی جهت ارتباط دانشگاه صنعتی شریف و حوزه‌های علوم اجتماعی- سیاستی
  • ایجاد حلقه مکمل پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، صنعت و فناوری شریف
  • ایفای نقش محوری در شبکه مراکز فعال حوزه‌های علوم اجتماعی- سیاستی مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف
  • تشکیل شبکه‌ای از کانون‌های رشد با هدف جهت‌دهی دانشجویان علاقه‌مند به حوزه‌های مختلف اجتماعی- سیاستی
  • درگیری با مسائل اصلی کشور بدون قیود کارفرما و مدل پروژه‌ای
  • تمرکز بر حوزه‌های جدید و بین‌رشته‌ای و فراتر از رشته‌های معمول دانشگاه صنعتی شریف
  • همکاری رسمی با برخی اندیشکده‌های بین‌المللی در راستای ارتقای فعالیت‌های اندیشکده

نظر بدهید

AIRPRESS LOADED

200 0 0.76 محصولات?filterByFormula=OR({عنوان محصول} = "اندیشکده حکمرانی شریف")

200 0 0.77 اقدامات?filterByFormula=OR({عنوان اقدام} = "اندیشکده حکمرانی شریف")

200 0 0.79 پروژه‌ها?filterByFormula=OR({عنوان پروژه} = "اندیشکده حکمرانی شریف")